Np och dyslexi i riksdagsdebatt

Det värsta sveket mot barn i svensk skola i modern tid. Dyslexi förringas, som om det inte skulle finnas.

Idag har frågan om nationella prov och dyslexi debatterats i #riksdagen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) svarar på frågor från Roger Haddad (L) om hjälpmedel till elever som skriver nationella prov.

https://www.svtplay.se/video/23059658/forum/forum-19-sep-09-00-3?position=12326&fbclid=IwAR2QjsSvnCc0IEU7fi73hsc6eaf81PAJ-UJ9Ib9HqgY3jNntW6V8cJRZq-c

Debatten ses 3.25-3.48 h in i dagens sändning och i länken ovan.

Några snabba:

Jag är inte partipolitisk, jag är sakpolitisk.

#ett. Utbildningsministern menar att användning av ”hjälpmedel” i np (att läsa med öronen) kan strida mot det som ska mätas.

⁃ Nej, syftet i läsförståelseproven är att prova läsförståelse. Förstår barn text. Det gör många barn med dyslexi, men just nu får de inte visa det.

Denna fråga präglas tydligt av textnormen och gamla synsätt. Det är ett exempel på några som krampaktigt håller kvar.

#två. Anna Ekström lyfter att det skulle kunna finnas en vinning i att också upptäcka dyslexi i genomförandet av läsförståelseprovet i np.

– Nej, detta är tyvärr feltänk och olyckligt. Jag har också tidigare hört argumentet i politiska debatter, där jag då även haft möjlighet att bemöta detta. Vi ska inte hitta dyslexi i dessa prov, den vet vi i många fall redan om.

(Mer utförligt: https://www.susannacederquist.com/tag/inteettbarntill/)

#tre. Roger Haddad lyfter fram flera av de viktiga argumenten i situationen.

Så, vad behövs?

Det vi behöver trycka ännu mer på är #förhållningssättet. Vi kan digitalisera etc men problemet kommer finnas kvar om förhållningssättet kvarstår.

Och ja, Anna Ekström, det kan krävas #förtydliganden och omformuleringar av kursplaner och kunskapskrav kring läsning. Om vad vi ska göra i svensk skola och varför, som speglar och är relevanta för vår tid. Just nu står olika myndigheter mot varandra i frågan.

Vad är läsning och varför?  Släpp fokus på att rangordna olika typer av läsning och fokusera på #syftet

Barn ska lära för livet och kunna vara en del av ett informationssamhälle. Hur, spelar mindre roll – bara de är med. Inte hållas utanför, något dagens genomförande av på de nationella proven pekar mot. Fel håll.

Det som sker idag menar jag är ett av de värsta sveken mot barn i svensk skola, kanske det värsta någonsin. Dyslexi förringas, vad dyslexi innebär. Man tar inte dyslexi på alvar genom hanteringen av provet ifråga. Det är allvarligt, det får och har fått stora #konsekvenser, och det fortsätter. Det fortsätter tills vi stoppar det. Dyslexi finns, det existerar. Inte ett barn till ska behöva utstå denna diskriminering.

Jag förtydligar gärna om det kan vara användbart.

MVH 

Susanna Cederquist

#inteettbarntill

#dyslexi #np #nationellaproven #läsförståelse

Skolverket Specialpedagogiska skolmyndigheten etc