Artikel från Prinsstiftelsen

Hepp! Sånt här har jag förmånen att arbeta med. Lär dig se hela bilden av dyslexi – även dyslexistyrkorna! 

Bra talat verksamhetschef Sofia Ewerlöf!

Här hittar du artikeln!