Lärarnas tidningen: Dyslexi…

Susanna: ”Dyslexi en naturlig följd av ett annat sätt att tänka”

Artikel om Susanna och hennes arbete i Lärarnas tidning 9 november 2019:

https://lararnastidning.se/dyslexi-en-naturlig-foljd-av-annat-satt-att-tanka/?fbclid=IwAR3Wpr18rBnaIl8NMSd_4hKSN0NcSI_ATzyg0dBXfxVEtscwTCf9u1gKFfA