Lärarnas tidningen: Dyslexi...

Susanna: "Dyslexi en naturlig följd av ett annat sätt att tänka"

Artikel om Susanna och hennes arbete i Lärarnas tidning 9 november 2019: