Inblick i en dag i januari 2020.

”Typisk bra dag! 
🥐Frukostseminarium arrangerat av Riksförbundet Attention inom det viktiga ämnet skolnärvaro. Panelsamtal med Anna Borg @KIND, Fredrik Malmberg Specialpedagogiska skolmyndigheten m fl.

☕️Sen möte med Hillevi på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

🍲Efterföljande lunch med juristerna Stellan Gärde och Ola Linder om nationella proven och dyslexi och tankar framåt.”

#inteettbarntill 


.
.
.
#dyslexi #dyslexia #tillgängligbildning #hållbaritbildning #tillgängligtext#utbildning #skola #nationellaproven #läsförståelse #läsa #öronläsa