Film: Dyslexi och Nobel

?Filmtisdag!?
Idag är det tema dyslexi, Nobel och Nobelpris. Hur kan det hänga ihop? Hör och se en del av Gustav Källstrands anförande från dagen "Dyslexi och Kreativitet" den 3 juni i Stockholm 2019.

??GUSTAV KÄLLSTRAND
Historiker och Nobelprisexpert

”Många vägar till kreativitet”
Nobelpristagarna är ett fascinerande material för den som är intresserad av kreativitet. Vad kan vi lära oss av 900 personer som på olika sätt bidragit till mänsklighetens nytta? Gustav Källstrand tycker att den viktigaste lärdomen är att alla personer är kreativa på sitt eget sätt – och att olikheter därför är grunden till att få fram nya idéer.

Gustav jobbar på Nobel Prize Museum och forskar om Nobelpriset. Han brukar också föreläsa om
Nobelpristagarna och syns ofta i media, inte minst som en av programledarna av Nobelfesten 10 december.

??/ENG: Excerpt from Gustav Källstrand's lecture at "Dyslexia and Creativity" June 3 2019, Stockholm

GUSTAV KÄLLSTRAND
Historian and Nobel Prize Expert

”Many ways to creativity”
The Nobel laureates are a fascinating material for those interested in creativity. What can we learn from the 900 individuals who in various ways have contributed to the benefit of humanity? Gustav Källstrand considers the most important lesson is that all individuals are creative in their own way – and that our differences themselves therefore are the basis for the development of new ideas.

Gustav works at the Nobel Prize Museum and researches the Nobel Prize. He also frequently gives lectures on the Nobel laureates and is a frequent guest in media, not least as one of the program hosts of the Nobel Prize Festival on December 10.

[The film has english subtitles ??. If you don´t see the translation  ??press the dots or funktions in the film.]

Filmen är ett sammandrag från en längre föreläsning under dagen "Dyslexi och Kreativitet" den 3 juni 2019 på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

? Fler filmer och presentationer kommer! Håll till godo, fler filmer kommer framöver. Härnäst nästa tisdag!

#Dyslexi #Dyslexia #filmtisdag #sehelabilden #dyslexistyrkor

#dyslexiochkreativitet #DyslexiaandCreativity #sverige#enbildavdyslexi Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias stiftelse Dyslexic Advantage #DyslexicAdvantage Forsbergs Skola#ForsbergsSkola Helen Taylor Thomas G West Örjan Strandberg Gustav Källstrand #GustavKällstrand Nobel Prize Nobel Prize Museum #NobelPrize #Nobel

Arrangör av dagen: VIDD - från nedsättning till uppsättning och En Bild av Dyslexi/Susanna Cederquist

Bild på Gustav under föreläsningen

Se filmen här!