Lärar- och skoltips!

ILT inläsningstjänst publicerade idag en intervju. Jag fick nyligen förmånen att blogga för dem om hur skolan kan tänka kring tillgänglig undervisning och dyslexi.

Läs artikeln här:

https://www.inlasningstjanst.se/intervjuer/att-kunna-lyssna-pa-text-och-bocker-ar-en-forutsattning-for-att-en-likvardig-utbildning-ska-kunna-uppnas/