Recension av ”Dyslexi i skolan – se hela bilden”

Nu är min nya bok här. Den kom nu i april 2021, utgiven av Sanoma Utbildning.

@specialpedagog_i_skolan har skrivit såhär om boken på Instragram häromdagen :

”Boken Dyslexi i skolan – se hela bilden, är skriven av Susanna Cederquist @enbildavdyslexi, som arbetar med att förändra och vidga synen på dyslexi i Sverige.

Syftet med boken är att förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer i skolan. Därför består boken av många fallbeskrivningar. Fallbeskrivningar som följs av råd av författaren. Cederquist uppmärksammar även olika hinder som kan finnas i undervisningen för dyslektiker och förklarar på ett väldigt pedagogiskt sätt varför dessa hinder bör tas på allvar och hur skolan kan komma förbi dessa. Boken riktar sig till både blivande och yrkesverksamma lärare i alla ämnen och i alla skolformer som vill öka sin förståelse för dyslektiker och dyslexi.

Bokens format och layout är väldigt tilltalande och lättläst. Jag uppskattade verkligen QR-koderna till de olika filmerna om dyslexi, det fördjupade det som jag just läst. Men boken är också väldigt föredömlig på så sätt att all text är tillgänglig via lyssningskoder @blipsaylyssningskoder, precis så inkluderande som en bok om dyslexi torde vara.

Det här är en bok som alla i skolan borde läsa, då den vidgar förståelsen kring dyslexi, det handlar inte bara om läs-och skrivsvårigheter utan också elevernas styrkor. Boken lyfter även viktiga perspektiv såsom textnormen, representation i skolan och funktionsrättsperspektivet på ett uppfriskande sätt. Läsaren kan omöjligt undgå det raka budskapet, vi som arbetar i skolan behöver vara beredda på att tänka om och göra om.

Både den erfarna läraren liksom den nyexaminerade kommer ha stor behållning av den. Trots min egen förförståelse både som utbildad speciallärare med läs- och skrivutveckling som inriktning och med lång erfarenhet av undervisning sträckläste jag den!”

Tusen tack för dina ord @specialpedagog_i_skolan, blir otroligt glad! 🙏💕

Boken köps där böcker säljs! (Bokus, Adlibris, Läromedia, Akademibokhandeln etc.)