Bokrecension från @Laspedagogen

”Jag tycker särskilt mycket om hur boken är upplagd..Boken är även ett föredöme som finns via lyssningskoder @BlipsayLyssningskoder, precis så inkluderande som en bok om dyslexi bör vara ✨”

Läspedagogen på Instagram har skrivit om min bok ”Dyslexi i skolan – se hela bilden”. Så roligt!

Här är hennes ord:

”Boken Dyslexi i skolan – se hela bilden är skriven av Susanna Cederquist vars syfte med boken är att bredda förhållningssättet till dyslexi. Författaren vill förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer och att skapa en medvetenhet om de styrkor som dyslektiker har. Cederquist belyser dessutom olika hinder som dyslektiker kan uppleva i undervisningen och förklarar på ett pedagogiskt sätt varför dessa hinder bör tas på allvar och hur vi i skolan kan agera för att komma förbi dessa. Boken består av flera fallbeskrivningar som följs av råd från författaren.

Jag tycker särskilt mycket om hur boken är upplagd och ett stort plus är QR- koderna som leder till olika filmer om dyslexi. Layouten är tilltalande och boken är lättläst.

Det här är en bok för alla som är verksamma inom skolan, oavsett ämne och både nyexaminerade och erfarna lärare har stor nytta av den. Boken handlar inte bara om läs-ochskrivsvårigheter utan lyfter även elevernas styrkor. Den har ett tydligt budskap: alla vi som arbetar i skolan bör vara förbederra och redo att tänka- och göra om.

Boken är även ett föredöme som finns tillgänglig via lyssningskoder @BlidsayLyssningskoder, precis så inkluderande som en bok om dyslexi bör vara ✨

Tusen tack @enbildavdyslexi och @sanoma_utbildning för en otroligt viktig och användbar bok 🙏 🌻”

Stort tack för dina fina ord, vad glad jag blir! / Susanna