Blogginlägg 3 – gästspel för Sanoma

I juni 2021 gästspelade jag på förlaget Sanoma som bloggare.

Bild på Susanna i svenska fjällvärlden som 4åring med titeln ”Gästspel”.

Här är blogginlägg 3 från 15 juni:

”Som barn la jag tidigt märke till skillnaderna. Skillnaderna mellan dyslektiker och icke-dyslektiker, skillnader mellan familjer. Läs- och skrivproblemtiken var uppenbar, men det handlade också något annat – om förmågor. Under lärarutbildningen bestämde jag mig för att ta reda på om det fanns fler som fungerade som jag. Det blev också ämnet för min examensuppsats. Jag intervjuade dyslektiker och insåg snabbt att jag inte var ensam. Svårigheter kom fram men framförallt beskrevs förmågorna tydligt. Jag började kalla dem ”dyslexistyrkor”. Jag började föreläsa. Jag ville förändra den negativa synen på dyslexi i Sverige. Då svaren på mina frågor uteblev i Sverige, sökte jag mig utomlands och mötte likasinnade. Parallellt vidareutbildade jag mig inom dyslexi, specialpedagogik, kognitiv psykologi samt lingvistik och skrev boken Dyslexi + Styrkor = Sant 2015. Nu har jag utbildat myndigheter och företag om hur vi kan ”kompetenseffektivisera” och ta vara på dyslexistyrkorna, arbetat med personer med dyslexi för att de bättre ska förstå sina sätt och kompetenser. Men framförallt har jag utbildat skolpersonal om förhållningssätt till dyslexi, normer i skolan och hur vi skapar en hållbar utbildning. Det senare resulterade, som ett komplement till mina fortbildningar, i boken ”Dyslexi i skolan , se hela bilden” som kom ut i april i år. Och det går framåt. Under mina år som föreläsare har bilden av dyslexi förändrats, inte bara i Sverige utan även internationellt. Idag får styrkorna ta en allt större plats i helhetsbilden av dyslexi. Det jag såg som barn är jag inte längre ensam om att se.

/Susanna Cederquist @enbildavdyslexi

Bild på Susanna i vuxen ålder på en glaciär i Nepal. Bilden har även titeln ”Gästspel”.