Inspiratören: Ser styrkan med dyslexi

I våras blev jag intervjuad av journalisten Anna Bergholtz som bland annat skriver för Samhalls tidning Story. Under temat Inspiratören hamnade berättelsen om mig och mitt arbete.

Bild på artikeln i Story, 2, 2021.

Här finns hela texten:

Inspiratören

Ser styrkan med dyslexi

Susanna Cederquist insåg tidigt att hon hade svårt att läsa och var enormt stressad när hon skulle läsa högt i skolan. Idag är hon en av Sveriges ledande experter på dyslexi och de styrkor som dyslexi kan ge.

Text: Anna Bergholtz

Foto på Susanna: Elisabeth Ohlson Wallin

Hon beskriver dyslexi – alltså läs- och skriv- svårigheter – som att orden inte står stilla. Därför tappar man fokus och läser långsamt. När läsningen inte fungerade i skolan anklagade hon först sig själv. Vid 12 års ålder förändrades hennes synsätt. Föräldrarna visade en bild med olika djur intill ett träd. En lärare ga djuren i uppgift att klättra upp i trädet. Susanna förstod. – En elefant kan inte klättra upp i ett träd, men är bra på andra saker. Vi är olika och så ska det vara, berättar hon.

Flera i Susannas familj har dyslexi. Hon såg att de var mer kluriga och kreativa jämfört med andra. Stolt sade hon till sin kompis. – Jag har dyslexi och fungerar på ett annat sätt.

Skolan var en kamp, men gick ändå bra. Mycket tack vare hennes mormor, som läste skolböckerna högt för Susanna. När Susanna började studera på Musikhögskolan insåg hon på riktigt styrkorna med dyslexi. Genom examensuppsatsen intervjuade hon personer med dyslexi. De beskrev problemen och svårigheterna med att läsa noter, men också förmågan att se musiken i bilder. De gemensamma styrkorna blev tydliga. Så Susanna fördjupade sig i ämnet och började föreläsa. Därefter har hon rest världen runt för att ta reda på mer. Men hon har mött en del kritik från personer som enbart ser dyslexi som en svårighet. – Jag förringar verkligen inte problematiken, men vill visa hela bilden av dyslexi och att det finns styrkor.

Personer med dyslexi är ofta bra på det visuella, är kreativa och duktiga på att lösa problem. Många uppfinnare, kockar och entreprenörer har dyslexi. Susanna brinner för tt samhället ska förstå värdet av att vi är olika. Tar vi till vara på mångfalden följer stora vinster. Människor med dyslexistyrkor kan spela en viktig roll med att exempelvis lösa miljöproblemen. – Får vi göra det vi är bra på, då når vi det bästa resultatet.

________________________________________________________

Faktaruta:

Susanna Cederquist

Om

Susanna Cederquist är 39 år och bor i Stockholm. Hon brinner för att sprida kunskap om hela bilden av dyslexi, och framförallt att lyfta dyslexins styrkor. Älskar berg, att vandra och resa.

Yrke

Driver företaget En Bild av Dyslexi. Föreläsare, rådgivare, lärare och uppfinnare av Blipsay Lyssningskoder so. skannar en text och får den uppläst.

Aktuell

Den nya boken Dyslexi i skolan – se hela bilden.