Var kompetenseffektiv!

I förrgår, i tisdags, höll jag åter en föreläsning om vikten av att ”kompetenseffektivisera” mera. Det sker när vi tar våra olikheter på allvar, och det också i handling, på arbetsmarknad och i näringsliv.

Ordet som beskriver det jag gör och utbildar om (kompetenseffektiv, kompetenseffektivisera) har jag fått uppfinna, för det fanns inte. Men nu så.

 

Jag har ynnesten att ha anlitats som föreläsare och kompetensutvecklare på arbetsplatser, organisationer, myndigheter och företag i snart 15 år. Utbilda om våra olika sätt att tänka och arbeta. Sprida ordet om att ”vi är olika och det är meningen, vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av det”. Haft kortare inspirationsföreläsningar till längre utbildningsinsatser med HR-avdelningar, kommunikatörer, utbildningsarrangörer m fl liksom medarbetare och anställda. Förundras fortfarande av gensvaret, det självklara i kombination med aha-upplevelserna. Våra olikheter är ju så grundläggande. Mycket har vi människor gemensamt, men skillnaderna är många gånger nyckeln till utveckling och framgång. Olikheter i vårt tänkande, i våra hjärnor, i våra arbetssätt, i att utföra olika typer av processer etc. Det finns så mycket att hämta i just detta, vilket jag också beskriver i mina böcker.

De senaste åren har jag haft ynnesten att företräda Sverige i internationella nätverk utifrån neurodiversitet. Även att föreläsa och dela min bild just här. Den attitydförändring som vi är många runtomkring som länge arbetat för att skapa, har gett resultat. Det gör mig så glad, innerligt glad.

 

Whole – International Dyslexia Strengths Network är ett nätverk av professorer, forskare och dyslexiexperter från olika delar av jordklotet som arbetar mot samma mål. Att öka kunskapen om dyslektiskt tänkande och hela bilden av dyslexi, där även dyslexistyrkor ryms, globalt. (mer info: www.wholedyslexia.com) Vi samarbetar regelbundet och jag har äran att leda vårt arbete. Vi har medverkat i olika sammanhang, på konferenser och i paneler runt om i världen. Ex presenterade vi dyslexistyrkor och ny forskning på BDA (British Dyslexia Association) prestigefyllda konferens i England.

 

      Något som jag ser som ett stort steg framåt är att den brittiska dyslexiorganisationen (BDA) numera har med styrkor med i dyslexidefinitionen. Ett stort steg i rätt riktning. Där är vi ännu inte i Sverige, men det är något jag sedan länge arbetat för, och det kommer. Tro mig, det kommer.

Det är nu snart 20 år sedan jag på allvar började utforska det jag kallar för dyslexistyrkorna. Främst via intervjuer och i skrift under min lärarutbildning. Det som jag tidigare sett och misstänkt igenkändes och återkom, gång på gång. Sedan dess har det hänt mycket.  Vi är idag många som oberoende av varandra beskrivit samma sak.

 

Skärmavbild 2023-04-20 kl. 09.00.39

– Var kompetenseffektiv. Ja, var det, för allt i världen!

Kompetenseffektivisera mera! Detta handlar om samhällsnivå, där utbildning behövs för att öka kunskapen, medvetenhet om normer etc. Det handlar om en hållbar arbetsmiljö, om kulturer och resultat på arbetsplatser. Och det handlar även om en individnivå. Här har jag förmånen att få vara med på resor och se förändringarna på nära håll genom de kurser och program för chefer, anställda och företagare med dyslexi jag håller i.

 

 

Det är en ynnest, varje gång det händer. Varje gång en arbetsplats konkret tar ett steg framåt, en ledningsgrupp fattar ett beslut i rätt riktning och en individs pusselbitar börjar skapa mönster och igenkänning.

Låt oss fortsätta framåt. Låt alla i alla sammanhang få vara kompetenseffektiva. Vi har så enormt mycket att vinna på så många nivåer genom att kompetenseffektivisera mera. Låt oss ta vara på den möjligheten. 🙏🏼

/Susanna

_L7A8023

#neurodiversitet #kompetenseffektiv #kompetensefekvivisera #kompetenseffektiviseramera #mångfald #neurodiversity #dyslexia #dyslexi #sehelabilden #dyslexistyrkor #dyslexicstrengths #whole #tillgänglighet #olika #olikheter #kompetens #föreläsare #fortbildare #näringsliv #arbetsliv #arbetsmarknad #dyslexiiarbetsrollen #vuxenochdyslexi #dyslexiochvuxen @enbildavdyslexi