Har det varit enklare?

Har det varit enklare?

Jag delade nyligen lite tankar efter att ha öronläst en skolpolitisk artikel i Sydsvenskan, författad av ledande politiker.

Frågor och undringar väcktes hos mig, liksom en oro.

Behovet av att på djupet förstå vilka elever vi möter och har framför oss i klassrummet, blir hos mig tydligare.

Kunskapen om elevers olikheter får inte förnekas, den är reel. Vi behöver förstå vilka elever vi möter. Förstå att de är olika och acceptera det på riktigt. Om inte, tycker jag vi går i fel riktning. En riktning som medför risker.

Jag har haft förmånen att fortbilda och utbilda lärare, speciallärare, specialpedagoger, elevhälsoteam och skolledningar runt om i vårt land. Pratat om läsning, förutsättningar för att skapa en likvärdig skola och undervisning. Kärnan är till stor del förståelsen för det som för oss samman, men likväl det motsatta. Olikheterna, skillnaderna. Mångfalden som finns hos våra elever. De olika sätt att tänka och fungera som de besitter.

För mig blir det tydligt. Vi tror att vi behöver återgå till kärnan, understryka vikten av att förstå eleverna vi har framför oss.

Att få samtala med er lärare och personal på skolorna är något jag uppskattar. Få följa era resonemang och vägar till att ytterligare förstå dyslexi i en skolkontext och dess konsekvenser.

Ett sätt utöver att möta all personal på en skola, är att göra det enskilt. Att som enskild lärare kunna fördjupa sig.

Att den möjligheten nu finns är jag extra glad för. Att jag fick förfrågan om att göra en webbutbildning för enskilda lärare som vill förstå dyslexi i klassrummet ytterligare.

Jobbar du som lärare på grundskola, i åk 4-9, kan du gå kursen. Den är skapad för just dig. Har det varit enklare att fortbilda sig om dyslexi i skolan? Nej, det har det nog inte.

Här:
https://www.skolporten.se/digitala-kurser/forsta-dyslexi-i-undervisningen/Med hopp om en ökad förståelse för våra olika elever vi möter i klassrummet och hur vi gör / Susanna

#dyslexi #mångfald #skola #likvärdigskola #tillgängligskola #hållbarskola #hållbarutbildning #heladyslexi #dyslektiskttänkande #sehelabilden #dyslexistyrkor #dyslexiiskolan #förstådyslexi #dyslexibilda #dyslexibildadig #lärare #vilärare #fortbildning #elevhälsa Skolporten #skolporten #grundskola #skolledare #tillgängligtext #läsa #läsaidag #läromedel #öronläsa

1709786546242 2
Skarmavbild 2024 03 14 Kl. 16.21.08 1