I Sydsvenskan…

Har det varit enklare?
Häromdagen blev jag citerad i Sydsvenskan. Ett ord jag yppat används av våra ledande politiker. Dagens och den framtida skolan diskuterades.

En undran väcktes. Frågor hos mig.
Kommer den framtida skolan ha förutsättningarna som behövs? Kommer skolorna bedriva en hållbar utbildning? Kommer alla elever ges förutsättningar för lärande och ”kunskapande”? Få förutsättningar att växa?

En undran och oro bekräftas, återigen.

Hur ska vi komma framåt om vi inte tillåter vår samtid att spela in? Vår tid avspeglas i skolsystemet? Liksom kunskap och forskning?

Jag har under 8 år arbetat rådgivande skolpolitiskt som ledamot i utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor, Stockholm. Just nu är jag ledsen att jag inte gör det idag.

Aldrig tidigare har nog understykandet av delaktighet och rättvisa behövts mer. Att en hållbar utbildning behövs och måste bedrivas. Elevers rätt till att lära och få förutsättningar till framtida fortsatt liv. Att elevers olikheter måste få rymmas – för vad är annars alternativet?

Just ja, min inledande fråga. Den hanns inte med, jag återkommer till den i nästa inlägg.

📸: Elisabeth Ohlson

hashtag#skola hashtag#dagensskola hashtag#framtidensskola hashtag#skolaidag hashtag#läsa hashtag#läsaidag hashtag#öronläsa hashtag#läromedel hashtag#likvärdigskola hashtag#hållbarutbildning hashtag#textnormen hashtag#tillgängligtext hashtag#dyslexi hashtag#dyslexia hashtag#dysleksi hashtag#heladyslexi hashtag#sehelabilden hashtag#dyslexistyrkor hashtag#mångfald hashtag#rättvisa hashtag#delaktighet hashtag#enskolaföralla hashtag#skolpolitik hashtag#vilärare

1709733343360