Yale: Se hela bilden av dyslexi

En översikt över dyslexi, där även styrkor finns med.Från Yale Center for Dyslexia and creativity.Tecken på dyslexi / Signs of Dyslexia: The Yale Center for Dyslexia and Creativity. Språk: Engelska Mer information finner du här eller i länken: http://dyslexia.yale.edu

Läs mer