Yale: Se hela bilden av dyslexi

En översikt över dyslexi, där även styrkor finns med.
Från Yale Center for Dyslexia and creativity.
Tecken på dyslexi / Signs of Dyslexia: The Yale Center for Dyslexia and Creativity.

Språk: Engelska

Mer information finner du här eller i länken: http://dyslexia.yale.edu