Likvärdig utbildning

Viktigt: Tillgänglig Text.

Alla elever med dyslexi måste ha tillgång till olika tillvägagångssätt när det gäller text. En bra grej är en talsyntes som läser upp text. Detta behövs för att eleven inte ska kunna bli stoppad av texter i undervisningen, vilket påverkar skolarbetet negativt.

Ett missförstånd är att alternativa sätt bara tas till då eleven inte uppnår målen/E. Fel. Alla dyslektiker ska ha tillgång till olika sätt oavsett betyg och nivå och hen behöver bli självgående så fort som möjligt. Barnet skall lära för livet, och ska effektivt kunna ta del av texter i vilket sammanhang det än befinner sig i.

– Likvärdig och rättvis utbildning till alla.

/Susanna

2015