Film: Because I´m Dyslexic

”Eftersom jag är dyslektiker…”

3 min om dyslexi och styrkor.

Skapad av the Dyslexic Advantage, Dr Fernette och Brock Eide, USA.

(Engelska)