Om vår tid..

Text och vår tid

Att kommunicera via text, som jag gör nu, är ett av flera sätt eller medel för att förmedla information. Tillvägagångssättet att läsa har idag hög status i vårt samhälle. Vi värderar inte andra tillvägagångssätt lika högt och får inte heller lika systematisk träning i t ex förmågan att ta in information auditivt, kommunicera grafiskt eller att skapa kreativt.

Jag tror att vi skulle vinna mycket på att vidga vårt synsätt när det gäller medel att nå kunskap i skolan. Den tekniska utvecklingen erbjuder idag många möjligheter. Om vi i för stor utsträckning bara använder och utgår ifrån ett sätt, tränas inte de andra och vi får kanske inte tillgång till hela vår kompetens. Att inte ha läsning som sitt effektivaste sätt att ta in information på behöver inte medföra dålig självkänsla, som ibland påstås. Däremot finnas det en fara i att inte uppleva sig ha något tillvägagångssätt alls. Vi måste därför acceptera våra olikheter, få självinsikt i våra kompetenser och få träna alla våra sätt – se hela bilden av oss själva.

/Susanna

2015

 

Skärmavbild 2019-05-26 kl. 19.59.29
Ordval