Sagt av dyslektiker..

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.30.20

Regisören Steven Speilberg: ”Being diagnosed with Dyslexia at age 60 was ”like the last Puzzle part in a tremendous mystery that I´ve kept to myself all this year.” Se mer här!

Läs mer

Sagt av dyslektiker

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.35.56

”När jag uppfinner ett instrument eller något ser jag det i mitt huvud och roterar det och testar hur det fungerar och justerar spakarna. Om det inte fungerar bygger jag om det i mitt huvud.”   William J. Dreyer (1928-2004) Biokemist, uppfinnare och biologiprofessor, samt dyslektiker

Läs mer

Sagt av dyslektiker

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.50.48

”Jag lever i en värld av mönster och bilder och jag ser saker som ingen annan ser.”…. ”På grund av dyslexi fungerar min hjärna annorlunda och jag ser dessa mönster.”   Beryl Benacerraf Radiolog och ultraljudsexpert, samt dyslektiker  

Läs mer

Om vår tid..

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.55.07

Text och vår tid Att kommunicera via text, som jag gör nu, är ett av flera sätt eller medel för att förmedla information. Tillvägagångssättet att läsa har idag hög status i vårt samhälle. Vi värderar inte andra tillvägagångssätt lika högt och får inte heller lika systematisk träning i t ex förmågan att ta in information…

Läs mer

Om att läsa

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.14.41

Att läsa/ta till sig information via text går att göra på flera sätt. Vi skulle vinna mycket på att utvidga och acceptera detta synsätt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Talsyntes är ett smidigt tillvägagångssätt att nå information – låt oss hjälpas åt att sprida kunskapen. /Susanna 2015  

Läs mer

Om dyslexi

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.25.02

Problematiken är inte kärnan. Dyslexin (problematik inom läs- och skrivområden) är ett resultat/en följd av ett annat sätt att fungera. Detta får i sin tur naturliga konsekvenser – negativa men också positiva. /Susanna 2015

Läs mer

Vår styrka…"

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.35.06

Vår styrka ligger i våra olikheter – ett uttryck med många bottnar i en tid som vår. /Susanna 2015

Läs mer

När det gäller dyslexi…"

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.46.27

Dyslexi När det gäller dyslexi är det arbetssätt det handlar om, inte att krav på kunskap behöver sänkas. Man behöver få förutsättningar för att kunna ta till sig kunskaperna, utan att hindras eller stoppas av texten – här finns det andra sätt att tillgodogöra sig innehållet på. I samhället använder vi idag många sätt att…

Läs mer