När det gäller dyslexi…"

Dyslexi

När det gäller dyslexi är det arbetssätt det handlar om, inte att krav på kunskap behöver sänkas. Man behöver få förutsättningar för att kunna ta till sig kunskaperna, utan att hindras eller stoppas av texten – här finns det andra sätt att tillgodogöra sig innehållet på.

I samhället använder vi idag många sätt att kommunicera, men skolan kan ofta tyvärr fortfarande vara låst vid på vilket sätt vi ska ta till oss informationen på; via text. Detta medför att så länge inte skolan arbetar bredare, desto mer krävs det att dyslektikerna själva får bli detektiver på arbetssätt. Här behöver man förstås få handledning som elev, att lära sig använda andra sätt. Att arbeta bredare är även något som skulle gynna alla barn.

Så kraven/nivån bör inte sänkas, för det är inte det de handlar om. Det handlar om att vi har naturligt olika lätt för olika arbetssätt och att man måste ha förutsättningar till att nå kunskapen på det sätt som passar en bäst.

/Susanna

2015