Gästbloggar: Tillgänglig text på arbetsplatsen – hur då?

Jag har nyligen gästbloggat för Sveriges talare om tillgänglig text på arbetsplatsen. Här kommer inlägget och tipsen!

Kommunicera effektivare – nå fler!

På en arbetsplats kan ofta begrepp som kommunikation, effektivitet och samarbete vara centrala. Det är av vikt att du som mötesledare, projektledare eller chef når ut med budskap och information, så att alla i arbetsgruppen kan delta på lika villkor och arbeta utifrån samma mål.

Text är ett vanligt medel vi använder för kommunikation.
Dyslexi, någon form av synnedsättning eller att man är i en inlärningsfas av ett språk kan vara några aspekter som spelar in på textområdet och ens förmåga att ta till sig information i skriven form.

Hur kan man då förhålla sig till begreppet tillgänglig text på våra arbetsplatser? Hur kan man gardera effektivare kommunikation och att skrivna budskap når fler?

 

Här kommer 4 tips!

 

1. Läs upp den text du visar
Varje gång du visar en text på en powerpoint eller liknande framför åhörare – läs upp den högt. Om du även inleder med att berätta att du genomgående kommer att göra detta, kan fler av åhörarna känna ett lugn i att de inte går miste om någon information. För en person med dyslexi kan det vara svårt att läsa texter samtidigt som man lyssnar till en föreläsare och man riskerar att hamna i en valsituation. Om föreläsaren även läser upp texten som visas behöver man som åhörare inte välja utan tar del av både det som sägs och informationen i texten.

 

2.  Tala in skriven text
Att skriva kan man göra på flera sätt. Exempelvis kan man tala in text som sin smartphone eller iPad skriver åt en. På en iPhone finns på tangentbordet en tangent med bilden av en mikrofon till vänster om mellanslag. När det gäller Android finns denna funktion ofta som valalternativ på samma plats. Håller du in denna skrivs det du säger ner i sms, mail eller vad du nu skriver. Tal omvandlas helt enkelt till skriven text.

 

3. Frivillig läsning i grupp
Förväntas text läsas tyst exempelvis under, eller i anslutning till, ett möte kan detta leda till att stress uppkommer och att man helt enkelt inte hinner ta del av den skrivna informationen utifrån de givna tidsramarna. Här kan det vara bättre att dela in mötesdeltagarna i grupper och att någon eller några frivilliga läser högt.

 

4.  Lyssningskoder i tryckt text
För digital text finns det många bra tekniska lösningar för att få innehållet uppläst, ex av en talsyntes. När det gäller tryckt text kan man använda sig av Blipsay Lyssningskoder för att kunna få texten tillgänglig auditiv på ett enkelt och smidigt sätt. Som användare blippar du lyssningskoden med med din telefon och får då texten uppläst av en professionell inläsare. Som textproducent kan du enkelt göra en beställning på blipsay.se för att gardera att din text blir tillgänglig och att budskapet når fler. Man kan då använda utskrifter, informationsblad etc. på arbetsplatsen och det är då upp till användaren att välja sitt effektivaste sätt – läsa med ögon eller öron!

 

Gästbloggare: Susanna Cederquist
Föreläsare, konsult och handledare
En Bild av Dyslexi
Tillgänglig Text
www.susannacederquist.com

 

Skärmavbild 2016-10-03 kl. 13.56.35

(http://www.sverigestalare.se/blogg?id=29)