”Varför är det finast att läsa med ögonen, Skolverket?

Tidningen ”Läs och Skriv” nummer 1, 2017,

– Varför är det finast att läsa med ögonen, Skolverket? Insändare som belyser vikten av tillgänglig text och allas rätt till en likvärdig utbildning.

Artikel i Dyslexiförbundets tidning ”Läs och Skriv” nummer 1, 2017, av Susanna Cederquist / En Bild av Dyslexi.

Bild på artikel i tidningen ”Läs och skriv” nr 1 2017 med rubliken: ”Varför är det finast att läsa med ögonen, Skolverket?

Läs hela artikeln här eller i länken: https://www.dyslexi.org/tidningen-las-skriv/insandare-varfor-ar-det-finast-att-lasa-med-ogonen

Läs hela artikeln här