Almedalen – barns rättigheter

2018 var jag i Almedalen hela veckan för att prata pedagogik och tillgänglighet. Jag var på alla forum kring skola jag hann med för att informera om dyslexi, dyslexistyrkor och läget kring de nationella proven. #inteettbarntill

2 juli 2018:

”Har inlett dagen på #barnrättstorget och pratat dyslexi, vikten av elevers rättvisa självbild, tillgänglig utbildning och diskrimineringen inom de nationella proven (åk 3 och 6) med #barnombudsmannen.

#almedalen #almedalsveckan2018 #tillgängligutbildning

#sehelabilden #dyslexi #dyslexia