För mångfald och mot nazism #ochjagprotesterade i Almedalen 2018

4 juli 2018:

”Idag har jag bland annat efterfrågat en representativ beskrivning och förhållningssätt kring hela bilden av dyslexi, då dyslexi på arbetsplatsen diskuterades. Deltagit i seminarium om likvärdig skola, pratat tillgänglig text med SPSM och tillgängliga studier på seminarium med högskolor.

#dyslexi #dyslexia

Även manifesterat mot nazism och för mänskliga rättigheter. 

#ochjagprotesterade

Samt minglat lite där Petter Stordalen höll ett tal om mångfald, gränssättande mot nazism och medmänsklighet.

#mångaviktigakamper

#ochjagprotesterade

Text till bilden ovan:

”Först kom de efter oss

Och ni protesterade inte, Almedalen

När kommer de efter dig?

Nazistiska NMR har getts tillstånd av polisen att hålla torgmöten i Almedalen. Polisen skyller på att de måste ge nazisterna tillstånd utifrån objektivitetsprincipen i regeringsformens 1 kap 9 §. Polisens tolkning av grundlagen är dock både felaktig och direkt farlig för just den demokratiska ordning som grundlagen ska skydda. Det finns gott stöd i grundlagen för att inte tillåta nazister att hålla torgmöten. Det demokratiska samhället kan och bör försvara sig med demokratiska medel.

Detta är vi som medverkar på bilden:

Adam Lundberg, Scouterna

Agnes Constedt, Scouterna

Alex Lithander, vice ordförande, RFSL Gotland

Alexandra Hjortswang, förbundssekreterare, Sverok

Alexandra Pascalidou

Andreas Berglöf, RSFU

Andreas Pettersson, lektor i juridik på Södertörns högskola

Anki Hörnlund, FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder

Ann Svensén, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Anna Edlund, RUM Riksförbundet Unga Musikanter

Anna Erlandsson, förbundsordförande, Sverok

Anna Lundberg, Scouterna

Anna Simon Karlsson, ordförande, Judiska Ungdomsförbundet

Anna Svilling, Scouterna

Anton Karlsson, Scouterna

Cajsa Helin, Unga Reumatiker

Camilla Rehn, Teskedsorden

Christina Lindström, Roks

Cilla Colt

Deidre Palacios, vice förbundsordförande, RFSL

Eli Bodin

Emelie Bergbohm, projektledare, Kultur i Almedalen

Eric Fugeläng, ordförande, RSFL Gotland

Erika Haanaes, Normsmart, Mångfaldsföretagarna

Frida Boisen

Gabriella Kärnekull Wolfe, intedinhora

Gunnar Holten, RFSL Gotland

Hadar Hardtmann, Scouterna

Hanna Hult Rosén, RUM Riksförbundet Unga Musikanter

Hannah Andersson, Scouterna

Hans Linde, förbundsordförande, RFSU

Henrik Almén, Raoul Wallenberg Differencemakers/Scouterna

Ina Alroos, JAG Assistans AB Finland

Jenny Lundahl

Jenny Westerstrand, ordförande, Roks

Jessica Areborn, ordförande Mångfaldsföretagarna,

Jonna Mannberg, Teskedsorden

Karolin Buråker

Kim Hof, Make Equal

Kim Nordlund, Unga Reumatiker

Kristina Wicksell, Make Equal

Linnéa Claesson

Linnea Hansson Henne, Scouterna

Madeleine Beermann, Unga Reumatiker

Maja Ahrman, vice ordförande, Roks

Maria Bergström, tf. generalsekreterare, RSFU

Maria Johansson, ordförande, FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder

Marie Spörndly, Teskedsorden

Marlene Claesson, Youth2020

Matilda Svensson Chowdhury

Mats Lindberg, HBTQ-idrott Stockholm Snipers

Mattias Ring, Rättighetscentrum Dalarna

Mattias Wahlgren, kommunikatör, Visby domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan

Musse Hasselvall

Noah Boivie, Raoul Wallenberg Academy

Pell-Uno Larrson, förbundsstyrelsen, RSFL

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till kvinna

Pär Wiktorsson, Youth2020

Rasmus Isaksson, DHR

Saga Karlsson, förbundstyrelsen RSFL, ordförande RSFL Uppsala

Sandra Ehne, förbundsordförande, RSFL

Sandra Hansson, Unga Reumatiker

Sara Boman, Unga Reumatiker

Sara Bäckström, förbundsjurist, RFSU

Sara Damber, Youth2020

Sarah Scheller, generalsekreterare, Raoul Wallenberg Academy

Shanga Aziz, Locker Room Talk

Susanna Cederquist, En Bild av Dyslexi, Mångfaldsföretagarna, projektet VIDD

Susanne de Paulis, kommuniktör, Medeltidsveckan

Susanna Eriksson, Föreningen Med lagen som verktyg

Therese Pernefalk, Teskedsorden

Yousef Lebbad, Make Equal

Zebastian Almnor, Scouterna”

#almedalen #almedalsveckan2018

Tema norm och mångfald: Erika Haanaes Normsmart, Jessica Areborn Ordförande i Branchorganisationen Mångfaldsföretagarna, jag och Linnea Claeson.

För mångfald #mångfaldföretagarna

En Bild av Dyslexi / Susanna Cederquist och Petter Stordalen

På mingel och hörde Petters fantastiska tal om mångfald och medmänsklighet.

Mångfaldsparaden

8 Juli 2018:

”Tack #Visby och Almedalen för i år! Nu bär det av hemåt.
De senaste dagarna har främst genomsyrats av medmänsklighet, mänskliga murar gjorda av omtänksamhet och en stolt medverkan i #mångfaldsparaden; större än någonsin.

-”Vi är väldigt många fler”

#almedalen #almedalsveckan2018