Bilder från avsnitt 1, ur ”Jakten på dyslexin”

Susannas arbete skildras mellan ca 7 – 12 min in i programmet ”Jakten på dyslexin” (UR/SVT), samt inleder programmet. Inspelat under 2018 och 2019. Detta avsnitt, 1, sändes 29 maj 2019, SVT 1.

(Fler avsnitt finns att tillgå och Susannas arbete skildras i fler program, bland annat i avsnitt 3.)

”En av dem som fokuserar på dyslexina fördelar är Susanna Cederquist.”

”Enligt henne är vi olika, och det är meningen.”

”Nu måste vi inse värdet av det. Allt annat är resursslöseri.”

I bilden på väg till Enskilda Gymnasiet i Stockholm, där Susanna ska föreläsa.

”Det är slitigt att gå i skolan för vi har ett system -..”

”..där normen att läsa för att få information är stark.”

”Dyslexi är inte lika med lässvårigheter (punkt).”

”Det är ett annat sätt att fungera-..”

”..som ger läs- och skrivproblematik, men också andra naturliga styrkor.”

”Jag pratar alltid om dyslektiker…”

”..Då får man höra: ”Det är dåligt att kalla nån för dyslektiker.”

”Ja, fast vad lägger du i begreppet? Är det bara dåligt?”

”Man vet att dyslexi är överrepresenterat hos chefer.”

”Många chefer har dyslexi. Det kanske inte är en slump.”

”Som chef måste man tänka stort..”

”…och ta hänsyn till många aspekter och stora system.”

”Att förstå att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt..”

”…förändrar ens förhållningssätt både till eleverna som har det..”

”…och också till hur man kan undervisa.”

”Dagens utredningar handlar om att ta reda på vad som är svårt”

”Vi ska bredda det, så att man i en utredning tar reda på:”

”..Okej, du har lätt för det och svårt för det. Du funkar så..”

”..Så att man tar med både det ,an har svårt och lätt för.”

”Det primära är att skolan behöver förändra sig, inte dyslektikerna.”

”I utbildningssystemet i dag hindrar vi barn att läsa sig.”

”..Vi begränsar tillvägagångssätten.”

”Susanna menar att det handlar om ett 3D-seende och en kreativitet.”

”De styrkorna boostas inte i skolan, där man i flera ämnen…”

”..bedöms efter hur man läser och stavar.”

”Skola måste anpassa sig så att man passar fler.”

Alla bilder är från avsnitt 1 av ”Jakten på dyslexi”, produktion av UR/SVT.

Mer info om proprammet finner du här eller i länken: https://urplay.se/serie/211127-jakten-pa-dyslexin