Är 40 % av världens miljonärer dyslektiker?

Bra fråga, men detta framhålls emellanåt och flera undersökningar och studier finns på området entreprenörskap, framgång och dyslexi.

En studie som pratar om detta är:

Logan, Julie (2009) Dyslexic entrepreneurs: the incidence; their coping strategies and their business skills. Dyslexia 15: 328–346. Julie Logan är professor emeritus of entrepreneurship, i London.

Här syns en del av en föreläsning hon håller i ämnet: Framgångsrikt entreprenörsskap och dyslexi.

(https://m.youtube.com/watch?v=ItuDcJzKzvI)

svenska beskrivs endel kring detta i min bok ”Dyslexi + Styrkor = Sant” på sid 50.

Gällande frågan om miljonärer så nämns detta i en undersökning som genomfördes i England av BBC 2003. 

”The survey – commissioned by BBC2 for Mind of a Millionaire, a series starting on Tuesday – also found evidence that 40 percent of entrepreneurs are likely to be dyslexic, four times the national average.”

Här finns en länk till en artikel i tidningen The Guardian:

https://www.theguardian.com/uk/2003/oct/05/benflanagan.theobserver?fbclid=IwAR3giGSbK7YaXDYfLXnKpfk44DGgHow7Gy6XqAuEwENvvB8F6ZQP2J7o6aE

Mer om dyslexistyrkor, kreativitet och annat pratades det om på dagen ”Dyslexi och kreativitet” den 3 juni 2019. Till dagen skapades det även filmer av Forsbergs skola, som denna på temat: