Dyslexi – utreda eller inte?

Dyslexidiagnos?

Jag hör då och då att det tänks på olika sätt kring om man ska utreda dyslexi eller inte? Att det bara räcker med att man exempelvis arbetar förebyggande i skolan? Att en dyslexidiagnos skulle kunna vara utpekande eller stigmatiserande? Att vissa skolor idag avstår ifrån att utreda dyslexi.

Ska man då utreda eller inte?

Syntolkning: Diagnos? Dyslexi, utreda eller inte? @EnBildavDyslexi

Mitt svar är JA. Man ska utreda.

Man behöver inte ha en diagnos för skolan ska göra det som krävs, vilket står i skollagen. DOCK är det viktigt för att skolan ska veta HUR man ska agera, förhålla sig och arbeta. En skola bör alltid arbeta brett och generellt, men det hindrar inte på något sätt vetskapen om elever har dyslexi eller ej. 

Det är viktigt att veta för föräldrar. 

Men framförallt, det är oerhört viktigt för individen själv.

  • Hur fungerar jag?
  • Varför fungerar jag såhär?
  • Vilka är mina sätt?

Detta både som barn och vuxen. Så det borde aldrig vara en fråga, utan en självklarhet. Vi ska alltid utreda dyslexi.

/Susanna