Filmen: 3% för 3 år sedan

Nu är det 3 år sedan vi såg filmen för första gången. Då lokalen belägen längs en av Londons gator blev en dyslektisk spermabank. Syftet: att lyfta synsättet på dyslexi.

Den engelska organisationen Made By Dyslexia, som ligger bakom filmen, menade här att det då endast 3 % av befolkning som såg dyslexi som något annat än en nedsättning.

Ett budskap i filmen är att även lära sig att se fördelarna och styrkorna med detta sätt att fungera.

  • Upptäck och lär dig se hela bilden av dyslexi!