Om dyslexistyrkorna på ”Dyslexi och kreativitet” av Thomas G West

  • Varför bör vi prata om dyslexistyrkorna? Se och hör svar i filmen!

SWE: Utdrag ur Thomas G Wests föreläsning vid ”Dyslexi och Kreativitet

3 juni 2019, Stockholm

THOMAS G. WEST

Författare och föreläsare

Thomas G. West har skrivit boken In the Mind’s Eye: Creative Visual Thinkers, Gifted Dyslexics and the Rise of Visual Technologies. Den här boken har utsetts till en av årets ”bästa av de bästa” American Library Association, och har översatts till japanska, kinesiska och koreanska.

West’s andra bok, Thinking like Einstein, handlar om visuellt tänkande och datorgrafisk teknologi. I sin tredje bok, Seeing What Others Cannot See, undersöker West hur dyslektiker och andra oliktänkare kan bidra till att göra upptäckter och lösa problem på innovativa och oförutsedda sätt.

West har givit föreläsningar för auditorier inom vetenskap, medicin, konst, design, datorer samt näringsliv i USA och 19 andra länder.

Hans föredrag fokuserar på flera mycket framgångsrika dyslektiker och deras familjer, bland annat en familj av visuella tänkare och dyslektiker i Storbritannien där fyra av dem är vinnare av Nobelpriset i fysik. Han pratade senast i Sverige 2002 på Uppsala universitet, så vi är väldigt stolta att ha fått honom att besöka Sverige för denna dag.

_________________________________________________________________________

ENG: Excerpt from Thomas G West lecture at Dyslexia and Creativity June 3, Stockholm

THOMAS G. WEST

Author and lecturer

Understanding the Hidden Talents of Dyslexics in the New Digital Age

Thomas G. West is the author of In the Mind’s Eye: Creative Visual Thinkers, Gifted Dyslexics and the Rise of Visual Technologies. Selected as one of the “best of the best” for the year by the American Library Association, this book has been translated into Japanese, Chinese and Korean. West has provided presentations for scientific, medical, art, design, computer and business groups in the U.S. and 19 other countries.

West’s second book, Thinking like Einstein, deals with visual thinking and computer graphic technologies. With his third book, Seeing What Others Cannot See, West investigates how dyslexics and other different thinkers can help to make discoveries and solve problems in innovative and unexpected ways. His talk will focus on several highly successful dyslexics and their families, including a family of visual thinkers and dyslexics in Britain that includes four winners of the Nobel Prize in Physics. He lastly spoke in Sweden in 2002 at the Uppsala University, so we are very proud to have him visiting Sweden for this day.

_____________________________________________________________________

Om konferensen på SVENSKA:

Konferensdag med tema ”Dyslexi och kreativitet” på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 3 juni 2019.

Föreläsare från USA, England och Sverige.

Andra talare:

Drs. Brock and Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Gunnar Bjursell, professor, Sverige

Gustav Källstrand, historiker och Nobelprisexpert, Sverige

Susanna Cederquist, En Bild av Dyslexi, föreläsare, Sverige

Dr. Helen Taylor, forskare, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Ordförande för Stockholms Innovatörskrets, Sverige

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, Sverige

Under dagen visades även en konstutställning på temat dyslexi.

Utställare/konstnärer:

  • @ochdyslexi / Sara Ahlström och Fanny Laubscher

Dagen livetolkades på plats av Semantix Sverige ur tillgänglighetsperspektiv, då allt innehåll blev tillgängligt på både svenska och engelska samtidigt.

Dagen arrangerades av projektet VIDD, projektledare Susanna Cederquist som även driver En Bild av Dyslexi.

Mer information om dagen finns på: http://vidd.nu/2019/01/29/dyslexi-och…

____________________________________________________________________

About the conference in ENGLISH:

Conference day with the theme ”Dyslexia And Creativity” at Clarion Hotel Sign in Stockholm on June 3, 2019. Sweden.

Other lecturer:

Drs. Brock and Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Gunnar Bjursell, professor, Sweden

Gustav Källstrand, historian and Nobelprise expert, Sweden

Susanna Cederquist, En Bild av Dyslexi, Lecturer, Sweden

Dr. Helen Taylor, Researcher, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Chairman of the Stockholm Innovator Circle, Sweden

Prince Carl Philips and Princess Sofia Foundation, Sweden

During the day, an art exhibition on the theme of dyslexia was also shown:

Exhibitors / Artists:

  • @ochdyslexi / Sara Ahlström and Fanny Laubscher

The day was interpreted on site by Semantix Sweden from an accessibility perspective, as all content became available in both Swedish and English simultaneously.

The day was organized by the project VIDD, project manager Susanna Cederquist, who also runs A Picture of Dyslexia / En Bild av Dyslexi.