Blogg – Gästspel för Sanoma, inlägg 4

I juni 2021 bloggade jag för förlaget Sanoma utbildning. Här är det fjärde inlägget:

15 juni

”Det finns inga styrkor med dyslexi, mitt barn sliter ju som ett djur och kämpar oerhört i skolan.” En kommentar jag hörde för en tid sedan. Här skulle jag kunna svara både ja och nej. Att prata om dyslexins styrkor förringar inte problematiken kring svårigheterna. Det handlar om att se hela bilden. Dyslexistyrkor finns och är ett sätt att tänka och fungera men de har inte så mycket att göra med att traditionellt läsa och skriva, vilket ofta används som tillvägagångssätt för att ta in och redovisa kunskap i dagens skola.

”Textnormen”, som jag kallar den, menar jag är som starkast i utbildningssystem. Den ställer till det för elever med dyslexi. Ett exempel på textnormens inverkan presenterades exempelvis i dyslexiuppropet #inteettbarntill som startades 2019. Ju mer medvetna vi är om konsekvenserna av dyslexi och om normerna som ofta råder i skolan, desto lättare blir det att se hur vi i skolan behöver tänka och göra. Om just detta handlar kapitel 2 ”En utbildning tillgänglig för alla” och kapitel 3 ”Läsa idag” i boken ”Dyslexi i skolan – Se hela bilden”. Apropå textnomen så är boken en multibok och innehåller filmer, visuella överblickar och @Blipsay Lyssningskoder, så du själv enkelt kan välja ditt sätt att läsa – via ögon eller öron. Tänk om alla läromedel var utformade så!

/Susanna Cederquist @enbildavdyslexi

Senaste inlägget på mitt förlags Instagram Sanoma Utbildning där jag gästar denna vecka.

Bild på Susanna bland bergen i Nepal.