Blogg – gästspel för Sanoma – inlägg 6

I juni 2021 bloggade jag för förlaget Sanoma utbildning under en vecka. Här ser du mitt sista, sjätte, inlägget:

18 juni

”Jag har fått frågan om varför jag skrev ”Dyslexi i skolan, se hela bilden”. Svaret är att jag vill skapa bilder, skapa en större förståelse för oss med dyslexi. Om hur vi fungerar och tänker men också skapa bilder och en större förståelse för oss lärare om elever med dyslexi. Min styrka är talet och föreläsandet, inte att skriva. Men mitt motto är att alla sätt att nå målet är bra sätt, så när jag fick frågan om att skriva en bok om dyslexi för lärare tackade jag ja.

Jag visste att det skulle bli en utmaning, men med tydlighet, en ypperlig redaktör och en stark vision om vad jag ville åstadkomma, gick det vägen! Bilderna skapas framförallt i kapitel 4. Här presenteras 20 berättelser, inspirerade av verkliga händelser från mestadels klassrummet. Inblickar i elevers liv, funderingar, resonemang och upplevelser med efterföljande beskrivningar och konkreta tips till dig som lärare. Situationer som kan upplevas som frustrerande, stressande, lyckosamma, glädjefyllda, sorgliga, spännande och mycket annat. Allt för att hjälpa dig som lärare att vidga ditt perspektiv på dyslexi.

För mig är det viktigt att mina böcker är tillgängliga. Därför kan läsaren själv välja hur hen vill ta till sig innehållet. Hen kan ögonläsa, öronläsa via @blipsaylyssningskoder eller se filmer och ta del av visuella överblickar och färgkodning. ”Dyslexi i skolan, se hela bilden” blev så fin som jag önskade tack vare formgivare @nettelovgren och illustratör @josefinherolf_illustration. Tack för er proffsighet och lyhördhet inför mina önskemål! Tack Maria Emtell, min eminenta redaktör, vilken resa det blev! Och tack Anne Laurella, Sanoma Utbildning, för förfrågan och förtroendet att skapa denna bok!

/Susanna Cederquist @enbildavdyslexi

”Mitt sista inlägg för förlaget Sanoma Utbildning @sanoma_utbildning på Instagram för denna gång, tack för i spelet och kul samarbete!

Bild – Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Bild på Susanna Cederquist och boken Dyslexi i skolan – se hela bilden. Titel på den korta texten ”Gästspel”. Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin