Lyssna på uppsatsen om dyslexi, förhållningssätt och dyslexi och musik:

”Jag kan inte tänka platt, hur inverkar det på musicerandet?