Almedalen för att informera om nationella proven och dyslexi

2018 var jag i Almedalen hela veckan för att prata pedagogik och tillgänglighet. Jag var på alla forum kring skola jag hann med för att informera om dyslexi, dyslexistyrkor och läget kring de nationella proven. #inteettbarntill

Och förstås pratade jag även om dyslexi och det allvarliga läget som råder kring de nationella proven på detta semiarium:

5 juli 2018:

”(? På med talsyntesen, ex genom att markera texten och tryck på ”läs upp” om du har en iPhone. Hör av dig om du inte vet hur du gör.)

Vi är många överens om att normen måste innehålla mångfald för att en likvärdig utbildning ska vara möjlig.

Idag råder också en gammaldags bild av dyslexi på många platser i skolans värld, vilket bidrar till att elever inte blir bemött på rätt sätt, har kunskap om sin fulla kompetens och får en rättvis självbild. Vi är olika och det är meningen.

Idag finns fortfarande en stark hierarki mellan olika tillvägagångssätt till kunskap och många barn, särskilt många barn med dyslexi, diskrimineras systematiskt exempelvis via de nationella proven i åk 3 och 6, och detta från högsta ort vilket är allvarligt.

Hur får vi stopp på det och hur garderar vi likvärdigheten i verkligheten? Att barn inte utestängs från kunskap? Att det inte stannar på samtalsnivå, i fint prat utan genomsyrar verksamheten och når eleverna?

Jag efterfrågade svaren på seminariet:

En skola för alla? Om förutsättningar för lärande för elever i behov av särskilt stöd

Arrangör: Friskolornas riksförbund

Panel:

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska Skolmyndigheten #SPSM

Lisa Norming, rektor, #Kunskapsskolan:s resursskola

Ulrica Carlsson, riksdagsledamot, #Centerpartiet

Jakob Amnér, ordförande, Sveriges elevråd – #SVEA

Matilda Ernkrans, ordförande utbildningsutskottet, #Socialdemokraterna

Marie Pilfalk, verksamhetschef, #Broholmskolan

Stig-Björn Ljunggren, moderator

#skolAlm #likvärdigutbildning #tillgängligutbildning #dyslexi #dyslexia #sehelabilden

#almedalen #almedalen2018

Tack #Visby och Almedalen för i år! Nu bär det av hemåt.

De senaste dagarna har främst genomsyrats av medmänsklighet, mänskliga murar gjorda av omtänksamhet och en stolt medverkan i #mångfaldsparaden; större än någonsin.

-”Vi är väldigt många fler”

#almedalen #almedalsveckan2018