Film: Dyslexistyrkor

Vad var det där?

av Fredrika Hultgren

En video om att ha större förmåga att se mönster och kopplingar i  komplexa system än den genomsnittliga människan. 

What was that?

by Fredrika Hultgren

A video about having the ability to see patterns and connections in  complex systems in a larger amount then the average man.

Samarbete:

Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning

Dyslexi och kreativitet

3 juni 2019

Clarion Hotel Sign

Stockholm Sweden

Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/