Film: Dyslexistyrkor

Film: Rubiks kub

The Rubik`s cube

av Marie Sandahl

Jag har fått jobba med en av dyslektikers många styrkor som handlar om egenskapen att se och koppla samman likheter i avancerade system. Det här har jag sedan gestaltat i form av en Rubiks kub som är tänkt att representera dyslektikers förmåga att lösa komplexa visuella mönster.

The Rubik`s cube

By Marie Sandahl

One of the strenghts that dyslectics have is approved pattern recognition. I have tried to visualize this ability in the form of a Rubik`s cube.

Samarbete:

Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi/Susanna Cederquist och projektet VIDD - från nedsättning till uppsättning

Dyslexi och kreativitet

3 juni 2019

Clarion Hotel Sign

Stockholm Sweden

Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/