Samarbete för ökad kunskap om dyslexi

I början av augusti 2019 hade jag möte med Dr Helen Taylor, Cambridge University, England. Helen forskar om dyslexi.

Vi har påbörjat ett fördjupat samarbete för att öka kunskapen om dyslexi i våra länder, England och Sverige. Framförallt vill vi öka kunskapsspridningen, att nya rön och forskning når ut och når fler. Finansiering är nästa steg.


– Såhär glada blir man av samarbeten och planering av spännande projekt! ? 

Helen Taylor var också en av talarna under den internationella dagen ”Dyslexi och kreativitet” som hölls i Stockholm tidigare i år.