Kreativitet och dyslexi

Här ser du en italiensk studie kring dyslexi och kreativitet, publicerad 8 maj 2016 av Cancer et al. ”The alleged link between creativity and dyslexia” 

Bild på artikelns rubrik.

Testpersonerna var gymnasieelever. Testen som användes identifierade 3 grundläggande färdigheter inom kreativt tänkande; utvidgning, anslutning och omorganisation.

Det konstaterades att elever med dyslexi hade en statistiskt signifikant högre benägenhet för ovanliga kombinationer av idéer, jämfört med icke-dyslektiska eleverna.

Resultaten är ett bidrag till förståelsen av den speciella kognitiva funktion som personer med dyslexi har.

De menar också att resultaten tyder på att dyslexi inte bara handlar om problematik, utan också förknippas med kognitiva särdrag som kan vara användbara och produktiva.

Artikeln tar också upp och hänvisar till en stor mängd andra studier som genomförts.

Bild på artikelns början.

Du finner artikeln här: http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2016.1190309