Film: Om dyslexistyrkor i arbetslivet

Hur kan vi kompetenseffektivisera mera? ❓
Hur kan dyslexistyrkorna tillvaratas på arbetsplatser och inom företag?


I denna film berättar företaget EY hur de gör.? Hör också Made By Dyslexias grundare, den engelska kollegan Kate Griggs, om deras sätt att sprida info om dyslexistyrkorna.
?