Intervju av Martin Bloomfield

I vintras blev jag kontaktad av Martin Bloomfield och han bad om en intervju i vårt samtal. Samtalet kretsade kring dyslexi, förhållningssätt, jämställdhet etc.

Längd: 15 min

Språk: Engelska

(Engelskan är tyvärr av varierad kvalitet från mitt håll, ber om ursäkt på förhand för den..)