4 nycklar för en hållbar utbildning – skolpolitik

På dagens agenda stod skolpolitik!

IMG_8951

🗝🗝🗝🗝 – 4 nycklar för en hållbar utbildning! 

– Det har jag idag föreläst om på utbildningsförvaltningen. 

Och så har vi förstås också samtalat efteråt i ämnet. Gensvaret var väldigt positivt, vilket kändes så bra! 

Tack Lena Holmdahl; Utbildningsdirektör, Kadir Kasirga;(S)(vice ordföranden utbildningsnämnden) och framförallt Isabel Smedberg-Palmqvist; (L) Skolborgarråd! 

IMG_8955

Och övriga ledamöter i Utbildningsnämdendens råd för funktionshinderfrågor i Stockholm Stad.

IMG_8977

Mina 4 nycklar för en hållbar utbildning består av:

🗝 1. Förhållningssätt och kunskap

– som behöver genomsyra skola och undervisning. Alla ska förstå vad dyslexi är och det dyslektiska tänkandet. Alla ska veta vad dyslexi innebär och hela bilden av det, inklusive dyslexistyrkorna. Detta gäller en enorm andel av eleverna i skolan. Alla lärare, skolledare, elevhälsan…. behöver veta och förstå dyslexi. In med mer fortbildning, kompetensutveckling och även mer i lärarutbildningarna.

🗝 2. Kontext och normer 

– Det jag kallar textnormen är som starkast inom utbildningssystem, i skolan. Denna får stora konsekvenser för elever med dyslexi. 

🗝 3. Läsa idag

– att läsa innebär idag inte samma sak som för 100 år sedan. Vi läser idag med ögon, öron eller fingrar. Här är vi olika och det måste accepteras. I varje klassrum behövs en modern syn på vad läsning är, och även inte minst hos @skolverket gällande läsförståelseproven i de nationella proven. Som ett exempel på texnormen i dagens skola och vad vi konkret snabbt behöver förändra visade jag exempelvis denna film:

🗝 4. Strategi och arbetssätt

All teknik finns idag för att göra all text tillgänglig, både digital och tryckt via exempelvis Lyssningskoder för tryckta läromedel. Ansvaret för att bedriva en likvärdig och hållbar utbildning är inte bara de enskilda lärarnas, utan bör ligga på minst skolnivå. Ett strategiskt och genomgående sådant, där elever med dyslexi kommer till sin rätt i klassrummet för en bra start i livet. 

Skärmavbild 2022-06-01 kl. 19.27.14

Det finns mycket mer att säga förstås och jag har ett flertal gånger hållit utbildning för utbildningsnämnden men dagens träff med dessa närvarande kändes extra bra. 

Jag hoppas att detta är starten på viktiga kliv framåt, inte minst för att få stopp på diskrimineringen som dyslektikerna får utstå i nationella proven. #inteettbarntill #rattvisanp 

Heja framåt och vikten av en hållbar utbildning! 

#dyslexi #dyslexia #dysleksi #dyslexiiskolan #sehelabilden #dyslexistyrkor #dyslexicthinking #dyslektiskttänkande #skola #hållbarutbildning #likvärdigskola #tillgängligtext

/Susanna

06707629-9E36-4608-B102-58E69458899F