Elev har anmält Sverige till FN för diskriminering

Vi är många som under många år arbetat för att diskrimineringen inom de nationella proven i läsförståelse ska upphöra. Politiker har blivit upprörda och förvånade över läget, Skolverket har stämts och elever har fått driva frågan på individnivå trots att problemet är av systematiskt slag. Kampanjer som ”Inte ett barn till” och ”Rättvisa NP” har drivits och mycket annat. Många röster har lyfts om orättvisan och de stora konsekvenserna diskrimineringen leder till på många nivåer.

Nu har ytterligare ett steg tagits i sakfrågan.

En av eleverna Saga, som var aktiv i processen i Stockholm/Huddinge och som jag hade tät kontakt med har nu tagit det hela ett steg vidare. Hon har anmält Sverige till FN för diskriminering.

Heja dig Saga!

Bildkälla: United Nations foundations (https://unfoundation.org/blog/post/10-things-may-not-know-un/)

”17-åriga Saga Lööf blev diskriminerad i skolan. Hon har anmält staten Sverige till kommittén som övervakar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen). FN-kommittén har nu accepterat klagomålet och skickat anmälan till Sverige. Staten har nu 6 månader på sig att bemöta den.”

Mer info finner du i pressmeddelandet här: