Lärarnas riksförbund – öppen föreläsning för medlemmar

Onsdagen den 12 oktober 2022 arrangerar Lärarnas Riksförbund en öppen föreläsning (för medlemmar).

Hållbar utbildning och skola utifrån elever med dyslexi

Hitta verktygen till att skapa en hållbar undervisning. Lär dig navigera bland begrepp som tillgänglig text, lyssningskoder, problematik liksom dyslexistyrkor. Alla elever ska komma ut som ”hela” och även som läsare ur skolan.

Innehåll

  • Hur kan du som lärare förhålla dig till dyslexi?
  • Vad innebär dyslektiskt tänkande och hela bilden av dyslexi?
  • Vilken roll har textnormen i klassrummet och i skolan?

Hitta verktygen till att skapa en hållbar undervisning. Lär dig navigera bland begrepp som tillgänglig text, lyssningskoder, problematik liksom dyslexistyrkor. Alla elever ska komma ut som ”hela” och även som läsare ur skolan.

Susanna Cederquist är föreläsare, kursledare och författare under namnet och temat @EnBildavDyslexi. Med en lärarexamen i botten och en påbyggnad med kurser inom specialpedagogik etcetera har hon alltid varit verksam inom skolans värld. 2021 kom hennes senaste bok ”Dyslexi i skola – se hela bilden” som är ett komplement till den lärarfortbildning och lärarutbildning hon bedriver för att öka kunskapen och förståelsen av dyslexi i en skolkontext. Mer info finner du bland annat här: www.susannacederquist.comLänk till annan webbplats.

Målgrupp

Föreläsningen passar alla från grundskolan och uppåt.

Susanna Cederquist är föreläsare, kursledare och författare under namnet och temat @EnBildavDyslexi. Med en lärarexamen i botten och en påbyggnad med kurser inom specialpedagogik.

Du finner mer info här eller i länken:

https://www.lr.se/utvecklas-i-yrket/kurser–aktiviteter/enskilda-aktiviteter/dyslexi-12-oktober-2022?fbclid=IwAR10NcD_Dk5MbP-gSGSxSCMTFqVtL_mrMmIZMotiNROxLKEO-85YiDA9Ycs