Om nationella prov och dyslexistyrkor i Almedalen

2018 var jag i Almedalen hela veckan för att prata pedagogik och tillgänglighet. Jag var på alla forum kring skola jag hann med för att informera om dyslexi, dyslexistyrkor och läget kring de nationella proven. #inteettbarntill

Lyfte diskrimineringsfrågan kring nationella proven offentligt på föredrag och seminarium, liksom enskilt med berörda parter. Med Fredrik; generaldirektören för SPSM, Skolministern, politiker, lärarfack, huvudmän för skolan och många andra. I år finns jag inte på plats, men vet att andra i år lyfter frågan. Än är vi inte framme, men det går framåt och fler och fler vet om det allvarliga läget i svensk skola kopplat till dyslexi.

Delar i några bilder och texter jag skrev under veckan.

30 juni 2018: Hej Gotland och Almedalen!

30 juni 2018: Hej Gotland och Almedalen! #almedalen #almedalsveckan2018
Från ”Psykisk ohälsa, elevhälsan och en skola för alla”

Mer om 4 juli och det viktiga seminariet om en skola för alla finner du här.

..eller i länken: https://www.susannacederquist.com/2019/07/04/almedalen-om-nationella-proven-och-inteettbarntill/

Bild från skolpolitiskt seminarium anordnat av Lärarnas riksförbund 4 juli 2018. Mer info finner du här.

..eller i länken https://www.susannacederquist.com/2019/07/04/almedalen-om-likvardig-utbildning/

Hur får vi stopp på diskrimineringen kring de nationella proven? Hur garderar vi likvärdighet i svensk skola i verkligheten? Att barn inte utestängs från kunskap? Att det inte stannar på samtalsnivå, i fint prat utan genomsyrar verksamheten och når eleverna? Dessa frågor ställde jag till panelen på bilden under seminariet:

En skola för alla? Om förutsättningar för lärande för elever i behov av särskilt stöd

Arrangör: Friskolornas riksförbund

Mer info om det finner du här eller i länken: https://www.susannacederquist.com/2019/07/04/almedalen-for-att-informera-om-nationella-proven-och-dyslexi/

Bild från seminarium anordnat av Dyslexiförbundet och Dyslexiföreningen. Här märktes tyvärr att en stor okunskap råder om nationella provens syfte. Jag bemötte uttalanden och finner det tyvärr allvarligt hur det resoneras av endel.

Tack Rosa för att du delar med dig av dina personliga erfarenheter!

Mer information finner du här eller i länken https://www.susannacederquist.com/wp-admin/post.php?post=4620&action=edit

Mer info om vad jag höll på med på Barnrättstorget den 2 juli 2018 finner du här eller i länken: https://www.susannacederquist.com/2019/07/04/almedalen-barns-rattigheter/

#ochjagprotesterade mot nazism och NMR: För mångfald och allas rätt!

Mer om detta finner du här eller i länken: https://www.susannacederquist.com/2019/07/04/for-mangfald-och-mot-nazism-ochjagprotesterade-i-almedalen-2018/

Solnedgång och Visby-vy.