Intervju om dyslexi och musik

I senaste numret av dyslexiförbundets tidningen ”Läs och Skriv”, nr 3 2021, finner du en massa info om dyslexi och musik, från en intervju nyligen.

Här nedan finner du texten nedladdningbar och markerbar för talsyntes:

Håll till godo!