2022 – ett speciellt år

Vilket år, så speciellt och härligt ur många perspektiv även om vi globalt stått inför många utmaningar.

Foto: Shutterstock.

Jag har utbildat politiker, diskuterat nationella proven med skolministern och ätit med kungligheter…

Ja, 2022 har innehållit en massa, både nytt och välbekant.

__________

💻 Jag har hjälpt företag och organisationer med hur man skapar tillgänglig text och tillgängliga webbplatser.

🗣 Det har förelästs både på plats och digitalt. Har fått åka runt och se många fina platser i Sverige då jag hållit dyslexiutbildningar på ex ett antal folkhögskolor.

🏫 Lärarutbildning på plats på högskolor, liksom fortbildning av personal på lärosäten. Även lärare på grundskolor har jag fått ”Dyslexibilda” och fortbilda om hållbar utbildning. Liksom att prata om framtidens läromedel och dyslexistyrkor på Bokmässan i seminariet ”Hela bilden av dyslexi måste få plats i klassrummet.”

💼 Webinarium och utbildning om vikten av dyslektiskt tänkande i näringslivet.

Roliga samarbeten har inletts.

🌎 Det internationella arbetet har fortsatt i ex temat vuxna och dyslexi i Europa och i nätverket WHOLE – International Dyslexia Strengths Network med forskare, professorer och dyslexiexperter från hela världen.

✏️ Bloggat om ämnen som dyslexi och elevhälsa, dyslexi och högskola och rättsprocesserna kring de nationella proven #inteettbarntill.

🔦 Och så kurserna förstås. Så kul att intresset är så stort! Har haft äran att handleda vuxna utifrån sin arbetsroll i programmet ”från tvivel och stress till kontroll och effektivitet”. Föräldrar och barn i föräldrakursen ”Dyslexi i skolan” och högskolestudenter med dyslexi förstås.
En ynnest att vara med på alla era resor.

🏆 Och så arbetet med Dyslexipriset förstås. Kändes fantastiskt att få formulera motiveringen, vara den som gav pristagaren beskedet och sedan ge priset till Saga Lööf, för hennes nationella och internationella arbete för rättvisa nationella prov.

Och andra roliga uppdrag, projekt och annat.

📚 Är också så tacksam för att ni fortsätter att ögonläsa och öronläsa böckerna ”Dyslexi i skolan – se hela bilden” och ”Dyslexi + Styrkor = Sant”. Att intresset är så stort för att lära sig om dyslexi och framförallt om dyslexistyrkorna som jag under så många år vigt mitt liv åt att sprida.

🙌🏻 Till sist vill jag tacka, återigen, för alla glada tillrop, meddelanden och fina ord i utvärderingar efter kurser och efter föreläsningar och kompetensutveckling. Är så tacksam för era ord och ert stöd, de betyder mycket – orden får en att vilja fortsätta! 🙏💕


✨ Tack för i år! Tack 2022!

Mer information och bilder från året finner du på Instagram, LinkedIn och Facebook!

👉🏼 Nästa år väntar nya spännande saker, hoppas ni är med då också!

Vad vill du se på dyslexiområdet? Vad tycker du behövs och vad önskar du se? Vad tycker du jag ytterligare ska arbeta med framöver? Hör av dig!